Το greeksaltflakes.com (στο εξής «site») αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «Captain Stamatis Group» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ Τ.Κ.  57022, Ο.Τ. 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000139989105000, Α.Φ.Μ. 128148831, τηλ. επικοινωνίας +30 2310 686858, e-mail: info@captainstamatisgroup.comΗ περιήγηση και χρήση του site συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίοι μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Εταιρία. Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή για συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες, είναι πιθανόν να εφαρμόζονται περαιτέρω όροι, επιπλέον των παρόντων. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στο site.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναρτάται στο site, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων. Η εμφάνιση τυχόν εμπορικών ονομασιών, λογοτύπων, σημάτων και εν γένει γνωρισμάτων στο site δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους από τους Χρήστες, αντίθετα αυτά προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στο περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον όρο 5. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον όρο 5. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του site λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο site.

 1. Πρόσβαση – Δημιουργία Λογαριασμού

Η πρόσβαση στο site είναι δωρεάν. Ωστόσο ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. πραγματοποίηση αγορών) ή προνόμια παρέχονται σε Χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή σε αυτό και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού, μέσω των εφαρμογών Google και Facebook. Τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail σας και ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης. Αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, θα σας αποσταλεί e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία καλείστε να συναινέσετε, μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς. Όπως και η απλή περιήγηση στο site, έτσι και η δημιουργία λογαριασμού, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Η πρόσβαση στο site επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται εάν για οποιοδήποτε λόγο το site μείνει εκτός λειτουργίας.

Αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσετε ποιος χρησιμοποιεί το site μέσω της σύνδεσής σας είστε εσείς.

 1. Ευθύνη – Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι Χρήστες του site αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: α) οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου β) οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. γ) οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις, δ) οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ε) οποιουδήποτε υλικού περιέχει διαφήμιση ή αποτελεί προωθητική ενέργεια. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με τη χρήση του site υποχρεούστε επίσης όπως: α) πραγματοποιείτε πρόσβαση στο περιεχόμενό του και στο παρεχόμενο υλικό αποκλειστικά για δική σας, μη εμπορική, χρήση, β) δεν αντιγράφετε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενό της και το παρεχόμενο υλικό, γ) δεν προκαλείτε σε οποιονδήποτε τρίτο την εντύπωση ότι έχετε οποιοδήποτε ηθικό ή περιουσιακό δικαίωμα στο περιεχόμενο ή στο παρεχόμενο υλικό δ) δεν παραβαίνετε ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, ε) δεν παρενοχλείτε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, στ) δεν προβαίνετε σε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

 1. Αναδημοσίευση προϊόντων

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αναδημοσίευση των προϊόντων, τόσο μέσω σχετικής επιλογής στο site όσο και απευθείας σε οποιοδήποτε άλλο μέσο στο οποίο εμφανίζονται τα προϊόντα (λ.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Κατά την αναδημοσίευση σχετικά με τα προϊόντα, απαγορεύεται η αναγραφή κακόβουλων χαρακτηρισμών, σχολίων και αξιολογήσεων, ιδίως αυτών που περιέχουν υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, διαφημίζουν ανταγωνιστικά προϊόντα, περιέχουν απειλές, περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με προσωπικά δεδομένα, περιέχουν συνδέσμους ανακατεύθυνσης σε άλλους διαδικτυακούς τόπους κ.τ.λ. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

 1. Links προς άλλους ιστοτόπους

Το site πιθανόν να περιλαμβάνει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες τελούν υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο τρίτων προσώπων, ανεξάρτητων με την Εταιρία. Αντίστοιχα, η πρόσβαση – παραπομπή στο δικό μας site επιτυγχάνεται και μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες, για τη λειτουργία των οποίων η Εταιρία, ομοίως, δεν φέρει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στις οποίες παρέχει πρόσβαση (links) ή οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στη δική της ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο ή την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στους επισκέπτες των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

 1. Όρια Ευθύνης

Η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από οποιοδήποτε λόγο που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του site. Επίσης η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν το site.

 1. Μεταβολή Όρων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

 1. Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστείλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης στο e-mail: info@captainstamatisgroup.com Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνεί με τους Χρήστες είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτοί έχουν καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

 1. Διάφορα

Οι Όροι Χρήσης, οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρίας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Η Εταιρεία σας προσφέρει τη δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος greeksaltflakes.com (εφεξής «site»). Οι Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων ισχύουν χωριστά, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος που αγοράζετε (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης» ή «Εσείς»). Εάν κάνετε μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμφωνείτε και αποδέχεστε ανέκκλητα όλους τους όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Η αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων που αναφέρονται παρακάτω καθώς και των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, επομένως εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, θα πρέπει να απέχετε από κάθε συναλλαγή μέσω του ιστότοπου. Ιδιαίτερα:

 1. Για να κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ιστότοπου, θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να είστε νομικά ικανοί.
 2. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του ιστότοπου απαιτείται προηγούμενη εγγραφή σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται εκεί, πρέπει να συμπληρώσετε την πλήρη διεύθυνση και τον αριθμό επικοινωνίας σας για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή. Όλα αυτά τα δεδομένα, καθώς και τυχόν πρόσθετα δεδομένα που μπορείτε να εισάγετε εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Το e-mail που εγγράφετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχει πρόσβαση μόνο εσείς, καθώς όλη η επικοινωνία για τη συναλλαγή σας θα πραγματοποιείται μέσω αυτού του e-mail.
 3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν εμφανή σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναρτώνται στον ιστότοπο. Παρακαλούμε, εάν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του και πριν από την ηλεκτρονική υποβολή αυτής της παραγγελίας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία (τηλεφωνικά ή e-mail) για να μας ενημερώσετε διαπίστωση ή αμφιβολία για την ασυνήθιστη τιμή του πωλούμενου προϊόντος.
 4. Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου συμπληρώνοντας και στέλνοντας τη σχετική φόρμα παραγγελίας στον ιστότοπο στην ενότητα «Καλάθι» και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση αγοράς», αφού δοθεί η συγκατάθεση επιλέγοντας «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τις πωλήσεις Όροι & Προϋποθέσεις». Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνο εάν σας σταλεί η Επιβεβαίωση Παραγγελίας μέσω e-mail. Απαιτείται να διαβάσετε την παραπάνω Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε έγκαιρα την Εταιρεία εγγράφως (το αργότερο 1 ώρα μετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης μέσω email) για οποιοδήποτε σφάλμα, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν θα εφαρμοστούν στη μεταξύ σας συμφωνία πώλησης και της Εταιρείας. Μόλις η παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή, θα ενημερωθείτε με τον ίδιο τρόπο.

Επιλέγοντας το παραπάνω εικονίδιο, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν από την υποβολή της παραγγελίας, γνωρίζει: (α) τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων όπως εμφανίζονται στον ιστότοπο, (β) τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, (γ) τη συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οποιασδήποτε άλλης χρέωσης και όλων των πρόσθετων χρεώσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις. Σημειώνεται ότι το τελικό κόστος της παραγγελίας θα κοινοποιείται στον Πελάτη κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας όλων των απαραίτητων στοιχείων (προϊόν και τόπος αποστολής) και σε κάθε περίπτωση πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες χρεώσεις ή άλλα έξοδα που δεν έγιναν γνωστά στον Πελάτη πριν από την υποβολή της παραγγελίας ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να υπολογιστούν πριν από την παραγγελία ή δεν κοινοποιήθηκαν στον Πελάτη μέσω e-mail πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν χρεώνεται στον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του (δ) τις ρυθμίσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, καθώς και το χρονικό όριο εντός του οποίου η Εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει τα αγαθά ή να παρέχει τις υπηρεσίες· (ε) όταν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, οι προϋποθέσεις, η προθεσμία και οι διαδικασίες για την άσκηση αυτού του δικαιώματος καθώς και η υποχρέωση του Πελάτη να αναλάβει το κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία, (στ) τους όρους ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων χαρακτηριστικών.

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να τροποποιεί (αλλάζει) τις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει δεν θα επηρεαστούν από αυτές τις τροποποιήσεις.
 2. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει τον Πελάτη, βάσει δεδομένων, για τη διαθεσιμότητά τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων, να ενημερώσει εγκαίρως για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η παραγγελία μπορεί να γίνει εν μέρει αποδεκτή και να εκτελεστεί. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, εν όλω ή εν μέρει. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να καλύψει άμεσα όλες τις ποσότητες προϊόντων που μπορεί να είναι σε προσφορά ή εάν οι ποσότητες που παραγγέλθηκαν είναι ασυνήθιστα μεγάλες. Η Εταιρεία μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία πώλησης και να μην αποδεχτεί παραγγελία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως εάν το προϊόν για το οποίο έγινε η παραγγελία πωλήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και επομένως δεν υπάρχει άλλο απόθεμα. Σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση, τυχόν καταβληθέν τίμημα επιστρέφεται άμεσα.
 3. μέθοδοι πληρωμής

Προκειμένου να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ηλεκτρονικές σας αγορές, η Εταιρεία σας προσφέρει τους παρακάτω τρόπους πληρωμής: (α) μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή Visa, Mastercard, Maestro, American Express. Όλες οι πληρωμές με κάρτα διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας πληρωμών e-Commerce της EuroBank και χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση TLS με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος για την κωδικοποίηση της πληροφορίας μέχρι να φτάσει στον προοριζόμενο παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί. Μετά την επιτυχή πληρωμή, θα γίνει ανακατεύθυνση στον ιστότοπο, (β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με την επωνυμία δικαιούχου « ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » σε μία από τις ακόλουθες τράπεζες:

(i) Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR60 0172 2310 0052 3108 6481 413

(ii) Eurobank: IBAN: GR45 0260 1250 0008 1020 1277 881

(iii)Alpha Bank: ΙΒΑΝ: GR67 0140 4870 4870 0233 0001 513

(iv) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: IBAN: GR81 0110 7410 0000 7410 0223 655

Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, θα πρέπει να δηλώσετε το όνομα με το οποίο έγινε η παραγγελία καθώς και τον κωδικό παραγγελίας που δίνεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Διαφορετικά υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας σας. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών από την ημέρα αγοράς. Ελέγχουμε τον λογαριασμό μας καθημερινά, αλλά η πληρωμή σας μπορεί να καθυστερήσει 1-2 εργάσιμες ημέρες. Μόλις λάβουμε την πληρωμή, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που επιλεγεί αυτός ο τρόπος πληρωμής, η παραγγελία δεν ολοκληρώνεται με αποστολή Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, αλλά απαιτείται και το παραπάνω e-mail που να επιβεβαιώνει την παραλαβή της πληρωμής. Εάν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η πώληση δεν ολοκληρώνεται και η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση.

 1. Τρόπος Αποστολής: Τα προϊόντα αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στον τόπο που θα δηλώσετε στη σχετική φόρμα παραγγελίας και αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Για αποστολές εντός Ελλάδος το κόστος είναι τέσσερα (4) ευρώ και πενήντα (50) λεπτά για αποστολή έως δύο (2) κιλά, και κάθε επιπλέον κιλό χρεώνεται με μισό (0,5) ευρώ. Προσπαθούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα στην υπηρεσία ταχυμεταφορών εντός τριών πέντε (3-5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Οι παραγγελίες που γίνονται από την Παρασκευή μετά τις 14:00 καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Το παραπάνω χρονικό όριο αρχίζει την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι σε απόθεμα και υπόκειται σε διακανονισμό της παραγγελίας που ελήφθη με τραπεζική κατάθεση, επομένως η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail απόδειξη πληρωμής. Σε περίπτωση που η αποστολή καθυστερήσει λόγω (α) Ανωτέρα βία (για παράδειγμα, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα προμηθευτή / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές), (β) μη διαθεσιμότητα του προϊόντος που παραγγέλθηκε, (γ) παραγγελία προϊόντος με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, θα ενημερωθείτε μέσω e-mail για να δηλώσετε εάν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία. Εάν επιλέξετε να μην συμπληρώσετε, θα σας επιστραφεί ολόκληρη η τιμή.
  Εάν η διεύθυνση που δηλώσατε κατά την παραγγελία είναι λανθασμένη ή δεν υπάρχει κανείς για να παραλάβει το προϊόν, αυτό είτε παραμένει στην αποθήκη της υπηρεσίας ταχυμεταφορών είτε επιστρέφεται στην Εταιρεία. Εάν επιθυμείτε να ορίσετε νέα ημερομηνία παράδοσης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε και η σχετική χρέωση αποστολής θα βαρύνει εσάς.
  Τα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλιση για ζημιές ή απώλειες κατά τη μεταφορά. Αυτή η ασφάλιση ισχύει μέχρι τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από εσάς, εκτός από την υπηρεσία ταχυμεταφορών, και έτσι ο σχετικός κίνδυνος μεταφέρεται σε εσάς.
 2. Ακύρωση παραγγελίας: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε άμεσα. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός της ίδιας ημέρας που την πραγματοποιήσατε και έως τις 17:00, επικοινωνώντας μαζί μας στο +30 2310 686858 ή μέσω e-mail στο info@captainstamatisgroup.com
  Εάν η παραγγελία σας ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ξεκινάμε αμέσως τη διαδικασία επιστροφής του αντίστοιχου ποσού που έχει καταβληθεί.
 3. Επιστροφή προϊόντων: Ο Πελάτης υποχρεούται, κατά την παράδοση, να ελέγχει την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων, την άθικτη συσκευασία και την ημερομηνία λήξης. Εάν ένα προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό ή εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν είναι διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία (τηλεφωνικά ή e-mail) αμέσως μετά την παράδοση. Το προϊόν αντικαθίσταται άμεσα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, χωρίς κόστος.
 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, όποτε το κρίνει απαραίτητο και πάντα σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει μόλις ενημερωθεί το παρόν κείμενο.
 5. Μπορείτε να στείλετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων στο info@captainstamatisgroup.com Η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνεί με τους Χρήστες είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν εγγραφεί είτε μέσω ανάρτησης ανακοίνωσης στον ιστότοπο. Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πώλησης, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη και υπερισχύουν κάθε προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή μη εκτελεστός με δικαστική απόφαση, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι και διατηρούν την ισχύ τους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση από την Εταιρεία να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Πώλησης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτά είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.